Fond 1, opis 7, a.e. 1391

Φάκελος: 

Fond 1, opis 7, a.e. 1391

Περίληψη: 
Χαιρετισμός της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ προς τα αδελφά Κομμουνιστικά Κόμματα με την ευκαιρία της Τέταρτης Ολομέλειας του ΚΚΕ. Σ' αυτήν, η οποία φέρει την υπογραφή του Ζαχαριάδη, εκτίθενται οι δυσκολίες του ελληνικού αγώνα και εξαίρεται η δράση του Δημοκρατικού Στρατού. Παράλληλα, ζητείται επείγουσα βοήθεια σε στρατιωτικό και φαρμακευτικό υλικό, τρόφιμα, ιματισμό και αρβύλες.
Αποστολέας-Συντάκτης: 
Κεντρική Επιτροπή ΚΚΕ
Τόπος: 
Ελλάδα
Αποδέκτης: 
Κομμουνιστικά Κόμματα Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας