ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΛΑΡΟΦ, 147, op. 3, 1400

Φάκελος: 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΛΑΡΟΦ, 147, op. 3, 1400

Περίληψη: 
Έκκληση σε βουλγαρική μετάφραση της 4ης Ολομέλειας του ΚΚΕ προς τα αδελφά κόμματα της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας και Τσεχοσλοβακίας για την παροχή βοήθειας σε στρατιωτικό υλικό και τρόφιμα για τον ΔΣΕ. Η έκκληση εστάλη στον Κολάροφ για να μελετηθεί από το Πολιτικό Γραφείο. Η έκκληση είναι δακτυλογραφημένη σε δύο σελίδες, έχει ημερομηνία 20.7.1948 και υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε. Του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη. Στο κείμενο, παρά την προσπάθεια να δοθεί ένας αισιόδοξος τόνος με την παρουσίαση επιτυχιών του ΔΣΕ στον Γράμμο και ενός απεργιακού κινήματος στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις, επισημαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΔΣΕ ειδικά μετά τη γιουγκοσλαβική κρίση. Αυτές οι δυσκολίες καθιστούν την παροχή βοήθειας απολύτως απαραίτητη.
Αποστολέας-Συντάκτης: 
Νίκος Ζαχαριάδης
Τόπος: 
Δεν αναφέρεται
Αποδέκτης: 
Κολάροφ