Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Греция в годы Второй Мировой Войны, гражданской войны и реконструкции 1940-1960 гг. Улунян Арутюн Акопович Политическая история современной Греции: конец XVIII в. - 90-е гг. XX в. ИВИ РАН ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΚΕ
CSV