Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 "Mali rat" najugoslovensko-grčkojgranici (1945-1950) Ristović Milan VojnoistorijskiGlasnik ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΔΣΕ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΣΕΤΝΙΚΣ
CSV