Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 A Balkan Union? Southeastern Europe in Soviet Security Policy, 1944-1948 Nation Craig The Soviet Union and Europe in the Cold War, 1943-1953 Macmillan ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΕΣΔ, ΣΤΑΛΙΝ, ΤΙΤΟ
CSV