Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 DAMSPS, PA, god. 1954, f-26, d- 2 Γιουγκοσλαβικό ΥΠΕΞ Γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην Αθήνα
CSV