Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 DAMSPS, PA, god. 1956, f-30, d- 21 Για εσωτερική χρήση Β΄ Διεύθυνση του γιουγκοσλαβικού ΥΠΕΞ, Τμήμα Ελλάδας
CSV