Αρχειακό Υλικό

Κωδικός Αποστολέας Αποδέκτης Ημερομηνία Αποστολής Λέξεις-Κλειδιά Φάκελος Περίληψη Περίληψη
1 Χωρίς αριθμό ΚΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΚΚΕ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ Στο δισέλιδο έγγραφο περιγράφονται διάφορα όργανα που χρειαζόταν για τη δράση τους οι μαθητές της Σχολής δολιοφθορέων οι οποίοι επρόκειτο να αναλάβουν δράση στην Ελλα΄δα
2 Χωρίς αριθμό Υπεύθυνοι λειτουργίας Σχολής δολιοφθορέων Μαθητές Σχολής δολιοφθορέων ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ι. Γενικές αρχές
1) Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που ζουν στους χώρους της Σχολής υποχρεούνται να διατηρούν στις αμοιβαίες επαφές τους εντός της κοινότητας υποδειγματικές σχέσεις στο πνεύμα του προλεταριακού διεθνισμού και να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή τους στο κόμμα.
2) Όλοι υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή πειθαρχία στην καθημερινή τους ζωή, κυρίως να τηρούν τους κανόνες του παρόντος κανονισμού και όλες τις αποφάσεις της καθοδήγησης της Σχολής.
3) Για όλα τα ερωτήματα και τις υποθέσεις οι σύντροφοι θα απευθύνονται στην πολιτική ηγεσία, η οποία θα ασχολείται με την εξέτασή τους σε συνεργασία με τη διεύθυνση. Προτάσεις και κριτική μπορούν να ασκούν όλοι διαμέσω του Γραφείου της κομματικής οργάνωσης ή στις γενικές συνελεύσεις της Σχολής.
4) το Γραφείο της κομματικής οργάνωσης της μαθητών έχει το καθήκον να ασκεί πολιτική δουλειά με στόχο την εφαρμογή των εντολών και των αποφάσεων του κόμματος και των οδηγιών της ηγεσίας της Σχολής, να είναι σε επαφή και να βοηθά τη διεύθυνση της Σχολής στην πρακτική δουλειά της, πολιτικά να εξασφαλίζει την άσκηση την τήρηση όλων των κανόνων, όπως και να ενθαρρύνει τους μαθητές στην εκπλήρωση των προγραμμάτων διδασκαλίας και στην ενίσχυση της πειθαρχίας.
ΙΙ. Επαγρύπνηση και προσοχή
1) Η κάθε συντρόφισσα και ο κάθε σύντροφος είναι υποχρεωμένη-ος να τηρεί τις πλέον αυστηρές αρχές της επαγρύπνησης και ταυτόχρονα να παρακολουθεί εάν τούτες οι αρχές τηρούνται και από τους άλλους. Η κάθε αδυναμία θα πρέπει να αναφέρεται πάραυτα στην καθοδήγηση της Σχολής.
2) Οι μαθητές της Σχολής και το βοηθητικό προσωπικό θα κινούνται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους, οι οποίοι έχουν προκαθοριστεί. Κανείς δεν επιτρέπεται να μετακινείται εκτός των ορίων αυτών των χώρων.
3) Όλα τα γράμματα που στέλνονται σε συγγενείς (φίλους κλπ) – [στο έγγραφο διαγραμμένο με το χέρι] υποχρεούνται όλοι οι σύντροφοι και συντρόφισσες να τα παραδίδουν σε ανοιχτό φάκελο στην καθοδήγηση της Σχολής.
4) Όλα τα εποπτικά μέσα και έγγραφα είναι χαρακτήρα άκρως απορρήτου και ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται. Τα εποπτικά μέσα, οι σημειώσεις, τα τετράδια, μπλοκ κλπ. δεν επιτρέπεται να τα αφήνουμε στις αίθουσες διδασκαλίας, στο εστιατόριο κ.α. Μετά το πέρας της άσκησης θα πρέπει όλες οι σημειώσεις να αποκρύπτονται επιμελώς. Οι άχρηστες σημειώσεις δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια, ούτε να αφήνονται στους θαλάμους. Απαγορεύεται η κατάρτιση καταλόγων με τα ονόματα των μαθητών, των ινστρουχτόρων και του βοηθητικού προσωπικού. Όλες οι σημειώσεις θα πρέπει να γράφονται στα προκαθορισμένα τετράδια.
5) Με κανένα σύντροφο που έρχεται στη Σχολή ή που εργάζεται σε αυτή δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε για την ειδική εκπαίδευση χωρίς την παρουσία της καθοδήγησης της Σχολής.
ΙΙΙ. Τάξη και καθαριότητα.
1. Όλος ο εξοπλισμός της Σχολής αποτελεί περιουσία του κόμματος και αποτελεί μια σημαντική αξία. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να τον προσέχουν, να τον χειρίζονται προσεκτικά και να μην σπαταλούμε το ειδικό υλικό ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό κλπ και θα πρέπει να βοηθάμε σε όλα το βοηθητικό προσωπικό.
2. Σε όλους τους χώρους της Σχολής, στις αίθουσες διδασκαλίας, στους θαλάμους, τους διαδρόμους, τα λουτρά κλπ. θα πρέπει να τηρείται υποδειγματικά η καθαριότητα. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει επίσης να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.
3. Πιθανές αδυναμίες στον τομέα της τάξης και της καθαριότητας θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην καθοδήγηση της Σχολής.
IV. Εκπαίδευση, άσκηση
1. Το συνημμένο ημερήσιο πρόγραμμα πρέπει να τηρείται σχολαστικά. Η μη παρουσία στο μάθημα δικαιολογείται μόνο για λόγους ασθένειας, η οποία πρέπει να αναφερθεί πάραυτα στη νοσοκόμα της Σχολής.
2. Ο κάθε ινστρούχτορας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση στο αντικείμενό του. Οι εντολές και οι οδηγίες του θα πρέπει να εκτελούνται αποτελεσματικά.
3. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν με πλήρη ευθύνη την εκπαίδευση και επιμελώς να προετοιμάζονται, να μελετούν και να αλληλοβοηθιούνται. Εάν κάποιος μαθητής δεν καταλάβει το περιεχόμενο κάποιου μαθήματος ζητά από τον ινστρούχτορα την επανάληψή του.
4. Η καθοδήγηση της Σχολής, οι μαθητές και το βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πάντα τη μεγάλη προσωπική ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και την επιτυχία της Σχολής καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η παραδειγματική συνεργασία στα πλαίσια της κολεχτίβας.
Πιθανές αλλαγές ή συμπληρώσεις του παρόντος κανονισμού μπορούν να γίνονται μόνο από τη διεύθυνση.

Στο κείμενο περιγράφονται οι κανόνες που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι μαθητές της Σχολής δολιοφθορέων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Έμφαση στα μέτρα συνομοτικότητας.
3 Αρχειακό Υλικό Τσεχοσλοβακικο-ελληνικός Σύνδεσμος ΚΕ Εθνικού Μετώπου Δημοκρατική Ελλάδα, Εθνικό Μέτωπο, βδομάδα συμπαράστασης, Τσεχοσλοβακικο-ελληνικός Σύνδεσμος Ο Τσεχοσλοβακικο-ελληνικός Σύνδεσμος απευθύνεται στην ΚΕ του Εθνικού Μετώπου ζητά από την ΚΕ του Εθνικού Μετώπου να θέσει υπό την αιγίδα του την «Βδομάδα συμπαράστασης στη δημοκρατική Ελλάδα». Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης για το διάστημα από τις 21 έως τις 27 Μαρτίου 1949 επρόκειτο να διοργανωθούν συγκεντρώσεις συμπαράστασης στην Πράγα, τη Μπρατισλάβα και άλλες πόλεις της Τσεχοσλοβακίας.
4 Αρχειακό Υλικό ΚΕ ΚΚΕ – Βασίλης Μπαρτζιώτας ΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ, Τσεχοσλοβακία, ΚΚΕ Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας διαβιβάζει στην ΚΕ του ΚΚΤ το πρόγραμμα μαθημάτων της «Ειδικής Σχολής» η οποία επρόκειτο κατά τη διάρκεια του 1951 να εκπαιδεύσει γυναίκες – πράκτορες που στη συνέχεια θα ανέπτυσσαν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
5 Αρχειακό Υλικό ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ΚΕ του ΚΚΕ δολοφονία Ζεύγου, συλλυπητήριο τηλεγράφημα, ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Η ΚΕ του ΚΚΤ εκφράζει τη θλίψη της για τη δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου – Ταβλαρίδη, σημειώνοντας ότι θα μείνει αξέχαστος ο αγώνας του για τη δημοκρατία και την πρόοδο στην Ελλάδα.
6 Χωρίς αριθμο Κλέμεντ Γκότβαλντ, Πρόεδρος της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Νίκος Ζαχαριάδης, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 30 September 1945 ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

KSČ, ÚV, 100/24, Klement Gottwald (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ, 100/24, Κλέμεντ Γκότβαλντ), κ. 99, – α.φ. 1142

Τηλεγράφημα προς το Συνέδριο του ΚΚΕ
Αποστέλλουμε εγκάρδιους χαιρετισμούς στο αδελφό ΚΚΕ και στο συνέδριό του. Με μεγάλη συμπάθεια παρακολουθούμε τον ηρωικό σας αγώνα για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα. Ευχόμαστε το συνέδριό σας να συμβάλει στην εμπέδωση της ειρήνης, της δημοκρατίας και στην προοδευτική πορεία της όμορφης χώρας σας μαζί με τις αδελφικές, νέες δημοκρατίες της Ευρώπης.
Γκότβαλντ
Πρόεδρος του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας

Τηλεγράφημα του τσεχοσλοβάκου κομμουνιστή ηγέτη προς το 7ο συνέδριο του ΚΚΕ.
7 Χωρίς αριθμό Δρ. Βιβέγκοβα, ιδρυτικό στέλεχος Τσεχοσλοβακικο-ελληνικού Συνδέσμου Προσωπικότητες της πολιτιστικής ζωής της Τσεχοσλοβακίας 23 March 1946 Ελλάδα, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

KSČ, ÚV, 100/1, 1945-1989 (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), Πράγα, Γενική Γραμματεία, κ. 63, φακ. 509.

Κατόπιν προτροπής ορισμένων φίλων του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ιδρύθηκε ο Τσεχοσλοβακο-ελληνικός Σύνδεσμος με στόχο την οικοδόμηση και καλλιέργεια επαφών με την Ελλάδα.
Ο Τσεχοσλοβακο-ελληνικός Σύνδεσμος θέλει να συνεχίσει το έργο που άρχισε η Εταιρεία Φίλων του Αρχαίου Πολιτισμού, καθιστάμενος το επίκεντρο των νέων επιστημονικών και πολιτιστικών επαφών με την Ελλάδα.
Ο Σύνδεσμος θα διοργανώνει διαλέξεις για τους πλέον διαφορετικούς τομείς του ελληνικού πολιτισμού, ενημερωτικές συζητήσεις για την οικονομική και πολιτιστική ζωή της Νέας Ελλάδας, πολιτιστικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις κ.α.
Θα ιδρυθεί βιβλιοθήκη και θα εκδοθούν βιβλία, μπροσούρες και περιοδικά που θα ενημερώνουν την τσεχοσλοβάκικη κοινή γνώμη για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς.
Για αργότερα σχεδιάζει να διοργανώσει εκδρομές των μελών του στην Ελλάδα καθώς και τη δημιουργία αποθεματικού ταμείου για τη χορήγηση υποτροφιών και τη διευκόλυνση των σπουδών στην Ελλάδα.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα εκπροσωπούνται γνωστά ιδρύματα της δημόσιας ζωής όπως και πανεπιστημιακές σχολές.
Πιστεύουμε ότι κι εσείς θα αντιμετωπίσετε με κατανόηση τις επιδιώξεις μας και θα γίνεται μέλος του Συνδέσμου μας. Συνημμένα σας αποστέλλουμε αίτηση εγγραφής την οποία μπορείτε να μας την επιστρέψετε μετά τη συμπλήρωσή της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας κατατάξουμε μεταξύ των μελών μας.
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Βιβέγκοβα

Η Δρ. Βιβέγκοβα απευθύνει επιστολή σε προσωπικότητες της πανεπιστημιακής και της πολιτιστικής ζωής της Τσεχοσλοβακίας και τους καλεί να ενταχθούν στις τάξεις του νεοιδρυθέντος Τσεχοσλοβακικο-ελληνικού Συνδέσμου. Παράλληλα εξηγεί το πρόγραμμα και τους στόχους του Συνδέσμου.
8 Χωρίς αριθμό Νίκος Ζαχαριάδης Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας - Πράγα 29 May 1946 ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

KSČ, ÚV, 100/3, (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), Χαιρετισμοί, κ. 138, φακ. 542.

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Αθήνα, 29 Μαΐου 1946
Προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας, Πράγα
Αγαπητοί σύντροφοι,
Παραλάβαμε την επιστολή και τις φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε. Σας αποστέλλουμε τεύχη των περιοδικών μας στα οποία δημοσιεύτηκαν άρθρα και σχόλια για την Τσεχοσλοβακία. Διοργανώσαμε συνδιάσκεψη για το ταξίδι μας και ο σ. Πορφυρογένης ετοιμάζει βιβλίο για την Τσεχοσλοβακία, το οποίο θα εκδοθεί τον ερχόμενο μήνα.
Λυπούμαστε που δεν σας αποστείλαμε τις εντυπώσεις μας από το 8ο συνέδριο, οι οποίες μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ήταν θαυμάσιες. Σε κάθε περίπτωση η εκλαΐκευση των δημοκρατικών επιτυχιών και των εντυπωσιακών δραστηριοτήτων του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας στην Ελλάδα, στην οποία προβαίνουμε, είναι σημαντικότερη.
Ο ελληνικός λαός δέχτηκε τις πληροφορίες για τα αποτελέσματα των εκλογών σας με μεγάλο ενθουσιασμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια μεγάλη δημοκρατική νίκη, η σημασία της οποίας ξεπερνά τα σύνορα της Τσεχοσλοβακίας.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
ΚΕ ΚΚ Ελλάδας
Ν. Ζαχαριάδης

Ο Ν. Ζαχαριάδης ευχαριστεί την ηγεσία του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας για την αποστολή διάφορων προπαγανδιστικών υλικών και για την πρόσκληση που του απηύθυναν να παρακολουθήσει τις εργασίες του 8ου συνεδρίου των Τσεχοσλοβάκων κομμουνιστών. Παράλληλα εκφράζει τις εντυπώσεις του για την εκλογική επιτυχία του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας.
9 Χωρίς αριθμό Ντενίσοβ (Γιάννης Ιωαννίδης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ) Κλέμεντ Γκότβαλντ, ηγέτης του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 20 September 1946 ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΚΕ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

KSČ, ÚV, 100/24, Klement Gottwald (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΚTσ. Κεντρική Επιτροπή – ΚΕ, 100/24, Κλέμεντ Γκότβαλντ), κιβώτιο – κ. 99, αριθμός φακέλου – α.φ. 1142,

Βελιγράδι 19.9.1946
Προς ΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας
Αγαπητέ σύντροφε Γκότβαλντ.
Η ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Γνωρίζετε ότι κάτω από την καθοδήγηση του κόμματός μας ο ελληνικός λαός αγωνίζεται την παρούσα περίοδο εναντίον της αγγλικής πολιτικής και της κατοχής της Ελλάδας και εναντίον του νεοφασιστικού καθεστώτος που οργανώθηκε και καθοδηγείται από τους Άγγλους.
Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός για το δημοκρατικό αγώνα όλων των λαών. Οι μορφές αυτού του αγώνα, ο οποίος κατέληξε σε ένοπλη δράση, αποδεικνύουν τη σοβαρότητά του και την έκτασή του από άποψη μαζικότητας. Το κόμμα μας στέκεται επικεφαλής αυτού του αγώνα και έχει να αντιμετωπίσει δύσκολα καθήκοντα. Ένα από αυτά τα καθήκοντα είναι και το οικονομικό ζήτημα. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει για την καθοδήγηση αυτού του αγώνα η έλλειψη χρημάτων σε συνθήκες παρανομίας του κόμματός μας κατά την παρούσα περίοδο.
Νομίζουμε ότι μπορούμε να σας ζητήσουμε την άμεση ανταπόκριση σας στην κάλυψη των πλέον σοβαρών αναγκών μας.
Γνωρίζουμε ότι κι εσείς αντιμετωπίζετε μεγάλες ανάγκες, ελπίζουμε ωστόσο ότι η σημασία του αγώνα μας θα αξιολογηθεί σωστά και ότι θα βρεθεί τρόπος για το ξεπέρασμα των πραγματικών και τυπικών δυσκολιών και ότι θα κατορθώσετε να μας χορηγήσετε μια ισχυρή οικονομική βοήθεια. Είμαστε βέβαιοι ότι το έγκαιρο αίτημά μας θα βρει ανταπόκριση εκ μέρους Σας και εκ μέρους του κόμματος και ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα λάβουμε την απόφασή σας αναφορικά με αυτό το αίτημα.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας
Ο γραμματέας Ντενίσοβ

Ο Ιωαννίδης δίνει πληροφορίες για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και ζητάει οικονομική ενίσχυση από το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας.
10 15101 ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ΚΕ του ΚΚΕ 27 March 1947 ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΥΓΟΥ

KSČ, ÚV, 100/3, (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), Πράγα, Χαιρετισμοί, κ. 138, φακ. 542

Εδουάρδου Λω 10 ΚΕ ΚΚ Ελλάδας, Αθήνα
Αγαπητοί σύντροφοι!
Αποστέλλουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια και τη συμμετοχή μας στο βαθύ πένθος για το θάνατο του συντρόφου Ζαν Ζεύγου – Ταλαγάρη, που έπεσε στον αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λαού του, στην υπηρεσία του οποίου είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή.
Στις καρδιές μας θα παραμείνει ζωντανή η μνήμη αυτού του μεγάλου γιού του ελληνικού λαού. Η προσπάθειά του να φέρει στη χώρα του δημοκρατία, πρόοδο και ηρεμία βρίσκει κατανόηση, ανταπόκριση και συμπαράσταση από όλους τους τίμιους πολίτες της πατρίδας μας.

Συλλυπητήριο τηλεγράφημα της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας προς την ηγεσία του ΚΚΕ με αφορμή τη δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, στη Θεσσαλονίκη.
11 387/612 ΚΕ του ΚΚΕ ΚΕ των αδελφών και εργατικών κομμάτων Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας (Ρ. Σλάνσκι), Ρουμανίας και Πολωνίας 29 July 1948 ΚΚΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, 4η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΕ ΚΚΕ

KSČ, ÚV, 100/24, Klement Gottwald (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ, 100/24, Κλέμεντ Γκότβαλντ), κ. 99, α.φ. 1142

Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό !
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 29 Ιουλίου 1948 Κεντρική Επιτροπή
Προς τις ΚΕ των αδελφών κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας και Πολωνίας.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Η 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, η οποία συνήλθε στα τέλη Ιούλη στα ελεύθερα εδάφη, σας αποστέλλει θερμούς επαναστατικούς χαιρετισμούς και παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τη βοήθεια που παρέχετε στον ελληνικό λαό, που αγωνίζεται υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ.
Η Ολομέλεια συνήλθε στις ελεύθερες περιοχές του Γράμμου, σε μια περιοχή που μαίνονται σκληρές μάχες τις οποίες διεξάγει ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας, ο οποίος εδώ και 45 ημέρες αποκρούει με επιτυχία τις ιδιαίτερα επιθετικές επιχειρήσεις του εχθρικού μοναρχο-φασιστικού στρατού. Αντικειμενικός στόχος του μονορχο-φασιστικού στρατού σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι να κάμψει τα σοβαρά στηρίγματα του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας στον ορεινό όγκο Γράμμος – Σμόλικας. Αποσκοπεί στην απώθηση του ΔΣΕ από αυτή την περιοχή και την εξόντωσή του στη συνέχεια με σειρά «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων-
Οι Αμερικανοί και τα ελληνικά υποζύγιά τους, προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους, συγκέντρωσαν στρατό ογδόντα χιλιάδων, σχεδόν όλη τη μοναρχο-φασιστική αεροπορία και 120 πυροβόλα. Σε σύγκριση με εμάς ο εχθρός διαθέτει συντριπτική αριθμητική υπεροπλία. Ο εχθρός εξοπλίζεται μαζικά με αμερικανικό πολεμικό υλικό. Τα αμερικανικά πλοία καθημερινά αποβιβάζουν στα ελληνικά λιμάνια χιλιάδες τόνους πολεμικού υλικού. Συμβαίνει στη διάρκεια ορισμένων ωρών να βομβαρδίζουν τις κορυφές των βουνών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΔΣΕ με δεκάδες χιλιάδες οβίδες, για να μην αναφερθούμε στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο στρατός διαθέτει καλή οργάνωση του εφοδιασμού με τρόφιμα. Οι δυνάμεις μας αποτελούν μόνο το ένα έβδομο των δυνάμεών της και επιπλέον διαθέτουμε πολύ ελαττωματικό εξοπλισμό. Το πυροβολικό μας είναι πολύ ανίσχυρο, ενώ το τελευταίο διάστημα σχεδόν έπαψε να δραστηριοποιείται. Στις χιλιάδες οβίδες που μας έριχνε ο εχθρός απαντούσαμε στην αρχή με μικρή δύναμη πυρός, κάναμε οικονομίες στην κάθε οβίδα και τελικά, λόγω έλλειψης οβίδων, αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη δράση του πυροβολικού μας. Η ίδια απειλή υπάρχει και για τα ολμοβόλα μας και σε μικρότερο βαθμό και για τα ελαφρά όπλα. Επιπλέον τα τρόφιμα, ο ρουχισμός και η υπόδηση είναι είδη σε ανεπάρκεια. Η ανεπαρκής τροφή και οι πολύ άσχημες συνθήκες που υπάρχουν στα χαρακώματα οδηγούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις λιποταξίας. Έχουμε τεράστια προβλήματα στον υγειονομικό τομέα. Οι τραυματίες μας είναι αρκετοί. Πολύ σοβαρές αδυναμίες εντοπίζουμε επίσης στην κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού όσο και στην επάρκεια φαρμάκων. Σημειώνονται θάνατοι εξαιτίας έλλειψης αντιτετανικών ορών. Τραυματισμοί που θα μπορούσαν να θεραπευτούν οδηγούν σε θανάτους ή σε σοβαρές αναπηρίες επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα φάρμακα. Τα νοσοκομεία στην Ελεύθερη Ελλάδα είναι πρωτόγονα και διαρκώς βομβαρδίζονται από τον εχθρό. Σε αρκετές περιπτώσεις υποχρεωνόμαστε να μεταφέρουμε τους χιλιάδες τραυματίες μας στα αλβανικά νοσοκομεία, τα οποία παρότι δεν διαθέτουν επαρκές δυναμικό φροντίζουν για την αποθεραπεία σημαντικού αριθμού τραυματιών μας. Ιδιαίτερα επειγόντως χρειαζόμαστε οι φίλες Λαϊκές Δημοκρατίες να μας παραχωρήσουν υγειονομικό υλικό καθώς και να αναλάβουν τη φροντίδα για τους βαριά τραυματίες μας.
Οι στρατιώτες και οι διοικητές του ΔΣΕ, με επικεφαλής τα μέλη του ΚΚΕ, παρόλες τις αδυναμίες και τις δυσκολίες αποκρούουν με επιτυχία τις συχνές εχθρικές επιθέσεις. Εδώ και 46 ημέρες ο μοναρχο-φασιστικός στρατός υπό την άμεση καθοδήγηση Αμερικανών αξιωματικών προσπαθεί ματαίως να σημειώσει κάποια σημαντική επιτυχία. Οι απώλειές του σε νεκρούς, τραυματίες, αιχμαλώτους και λιποτάκτες ξεπερνούν μέχρι σήμερα τις 25.000 άνδρες. Αυτές οι αποτυχίες του εχθρού καθώς και οι σοβαρές απώλειές του προκαλούν σημαντικό πλήγμα στο ηθικό του μοναρχο-φασιστικού στρατού. Στην πραγματικότητα, όπως αναγνωρίζουν οι αιχμάλωτοι και οι λιποτάκτες, μόνο η εντατική χρήση του πυροβολικού και της αεροπορίας από τον εχθρό καθώς και το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα όπλα, καθυστερεί την εμφάνιση διαλυτικών φαινομένων στο μοναρχο-φασιστικό στρατό, το ηθικό του οποίο σε κάθε περίπτωση δέχεται πλήγματα μετά από κάθε αποτυχία. Εκτός αυτού η αποτυχία στο Γράμμο ενισχύει την κρίση και στο μοναρχο-φασιστικό πολιτικό στρατόπεδο. Αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός Σοφούλης επέδωσε την παραίτησή του την οποία στη συνέχεια ανακάλεσε μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε από τους Αμερικανούς και τον βασιλιά Γλύξμπουργκ. Άλλη μια συνέπεια των επιτυχιών του ΔΣΕ στο Γράμμα είναι το γεγονός ότι αυτές οι επιτυχίες έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα απεργιών στην κατεχόμενη Ελλάδα, οι οποίες οργανώνονται παρά τη φοβερή τρομοκρατία. Αυτές τις μέρες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα απεργούν οι εργάτες και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Στόχος μας δεν είναι μόνο η απόκρουση της εχθρικής επίθεσης αλλά το πέρασμα σε μια κατάλληλη στιγμή στην αντεπίθεση προκειμένου να καταφέρουμε ένα συντριπτικό χτύπημα. Οι προϋποθέσεις για αυτό το βήμα ωριμάζουν και μόνο η απελπιστική ανεπάρκεια βλημάτων μας καθυστερεί. Εκτός τούτου παρεμποδιζόμαστε από τον ανεπαρκή εφοδιασμό με τρόφιμα και ρουχισμό (άνω του 50% δεν διαθέτει ούτε στολή, ούτε υπόδηση). Εφιστούμε την προσοχή των αδελφών κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων για την ανάγκη ενίσχυσης της βοήθειας στον αγώνα μας. Φυσικά και δεν αγνοούμε τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν και βαθύνονται σε σχέση με την γιουγκοσλαβική κρίση. Ωστόσο ο πόλεμος που διεξάγουμε βρίσκεται τώρα σε περίοδο αποφασιστικής καμπής. Εάν διαθέταμε κατάλληλο υλικό και εάν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις επιτυχίες μας στο Γράμμο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε σοβαρές προοπτικές για την περαιτέρω πορεία των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, για τη διεύρυνση των ορίων των ελεύθερων εδαφών και για την επίσπευση των διαλυτικών φαινομένων και της πτώσης του μοναρχοφασισμού. Οι ίδιοι οι μοναρχοφασίστες ηγέτες αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία που πρεσβεύει γι αυτούς η μάχη του Γράμμου.
Η 4η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας λαμβάνοντας όλα τούτα υπόψη αποφάσισε να αποταθεί στα αδελφά κόμματα των Λαϊκών Δημοκρατιών με αίτημα τη χορήγηση βοήθειας σε στρατιωτικό και υγειονομικό υλικό, σε τρόφιμα, ρουχισμό και υπόδηση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αδελφά κόμματα αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτής της βοήθειας, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση του πολέμου και θα πράξουν ότι είναι στις δυνάμεις τους προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, οι οποίες το τελευταίο διάστημα, όπως είναι γνωστό, ενισχύθηκαν.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
ΚΕ ΚΚ Ελλάδας

Η ηγεσία του ΚΚΕ ενημερώνει με εμπιστευτική της επιστολή τις ηγεσίες έξι αδελφών κομμάτων των λαϊκοδημοκρατικών χωρών (εξαιρουμένης της Γιουγκοσλαβίας) για τις αποφάσεις της της 4ης Ολομέλειας.
12 Αρχειακό Υλικό Γραμματεία της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Ένωση Τσέχων Παρτιζάνων – Τοπική Επιτροπή Πράγα 2 17 December 1948 ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, Ελληνόπουλα, έρανος, Σλάνσκι Η Γραμματεία της ΚΕ του ΚΚΤ ευχαριστεί εξ ονόματος του Γραμματέα Ρούντολφ Σλάνσκι το συγκεκριμένο παράρτημα για την θετική ανταπόκρισή του στον έρανο που έγινε υπέρ των Ελληνόπουλων καθώς και για την υποστήριξη που εξέφρασε στον αγώνα των Γάλλων μεταλλωρύχων.
13 Χωρίς αριθμό ΚΕ του ΚΚΕ Άγνωστος 31 January 1949 ΚΚΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΕ

KSČ, ÚV, 100/3, (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), κ. 132, φακ. 515,

Έκθεση για τα αποτελέσματα της 5ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1949 στην οροσειρά του Γράμμο συνήλθε η 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και με συμμετοχή μελών της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Ολομέλεια ασχολήθηκε με τα εξής ζητήματα;
Η Ελλάδα στο δρόμο για τη νίκη. Πριν την αποφασιστική καμπή. Εισήγηση Ν. Ζαχαριάδη.
Η δεξιά οπορτουνιστική απόκλιση στο κόμμα. Εισήγηση Δ. Βλαντά.
Αλλαγές στη σύνθεση της ΚΕ του ΚΚΕ.
Εκλογή Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ.
Όλες οι αποφάσεις της ΚΕ εγκρίθηκαν ομόφωνα. Στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΚΚΕ αποφασίστηκαν ορισμένες αλλαγές στη σύνθεση της ΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κινήματος. Αυτές οι αλλαγές θα κατατεθούν προς επικύρωση στο 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ.
Η Ολομέλεια εξέλεξε ομόφωνα νέο Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ. Μέλη του εκλέχτηκαν:
Τακτικά μέλη: Ν. Ζαχαριάδης, Ιωάννης Ιωαννίδης, Μήτσος Παρτσαλίδης, Βασίλης Μπαρτζιώτας και Δημήτρης Βλαντάς.
Αναπληρωματικά μέλη: Λεωνίδας Στρίνγκος, Πέτρος Ρούσος και Γ. Βοντίτσιος (Γούσιας).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σ. Χρύσα Χατζηβασιλείου και ο Μάρκος Βαφειάδης είναι εδώ και μερικούς μήνες βαριά άρρωστοι με συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα σημαντικά καθήκοντα που τους ανέθεσε η ΚΕ του ΚΚΕ, η 5η Ολομέλεια αποφάσισε να τους απαλλάξει από την κομματική δουλειά.
Ελεύθερη Ελλάδα – Γράμμος
31 Ιανουαρίου 1949
Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

Η ηγεσία του ΚΚΕ ενημερώνει σύντομα τα αδελφά κόμματα για τα κυριότερα σημεία της 5ης Ολομέλειας δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που έγιναν στη σύνθεση της ηγεσίας του ΚΚΕ.
14 Χωρίς αριθμό ΚΕ του ΚΚΕ Άγνωστος 31 January 1949 ΚΚΕ, 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

KSČ, ÚV, 100/3, (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), κ. 132, φακ. 515

Απόφαση της 5ης Ολομέλειας στο 2ο σημείο της ημερήσιας διάταξης
Η οπορτουνιστική απόκλιση στο ΚΚΕ
Η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή μετά την εξέταση της απόφασης του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ που λήφθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1948 για τη δεξιά οπορτουνιστική απόκλιση στο ΚΚΕ
Αποφάσισε τα εξής:
Εγκρίνει την απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από τις 15 Νοεμβρίου για τη δεξιά οπορτουνιστική απόκλιση στο ΚΚΕ. Η Ολομέλεια αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθεί την παρούσα περίοδο η απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από τις 15 Νοεμβρίου 1948. Αναθέτει στο ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ να δημοσιοποιήσει την ανωτέρω απόφαση όταν αυτή θεωρήσει σκόπιμο.
Ελεύθερη Ελλάδα – Γράμμος
31.1.1949

Η ηγεσία του ΚΚΕ ενημερώνει τις ηγεσίες των αδελφών κομμάτων για τη θέση της σχετικά με τη λεγόμενη οπορτουνιστική απόκλιση που εμφανίστηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ, χωρίς να κατανομάζει ότι πρόκειται για την αποπομπή του Μάρκου Βαφειάδη.
15 Χωρίς αριθμό ΚΕ του ΚΚΕ Άγνωστος 04 February 1949 ΚΚΕ, 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ, ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

KSČ, ÚV, 100/24, Klement Gottwald (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ, 100/24, Κλέμεντ Γκότβαλντ), κ. 99, α.φ. 1142

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Στις 6 Φεβρουαρίου ο στρατηγός Μάρκος απέστειλε στον ελληνικό λαό, στον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας και σε όλους τους συντρόφους στα όπλα, την εξής επιστολή:
Μετά τις επιχειρήσεις στην οροσειρά του Γράμμου η κατάσταση της υγείας μου επιδεινώθηκε σοβαρά και έτσι αδυνατούσα να ανταποκριθώ στα δύσκολα και βαριά καθήκοντα, τα οποία ανέλαβα. Γι αυτό σήμερα πρέπει να ζητήσω από το Προεδρείο της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης να με απαλλάξει από καθήκοντα του προέδρου και όλα τα υπόλοιπα αξιώματα στη διοίκηση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας. Με απόφαση της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, αμέσως μετά τις επιχειρήσεις του Γράμμου, δημιουργήθηκε Ανώτατο Πολεμικό Συμβούλιο, το οποίο με άριστο τρόπο καθοδηγεί το λαϊκό, επαναστατικό πόλεμό μας. Το αξίωμα του Προέδρου της κυβέρνησης θα το ασκεί ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σ. Ιωάννης Ιωαννίδης, έως ότου η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση επιλύσει οριστικά το θέμα.
Αποχωρώ πιστεύοντας ακράδαντα στην τελική νίκη. Οι εχθροί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την παραίτησή μου. Ωστόσο η νίκη που θα πετύχουμε θα τους αποστομώσει.
Ζήτω η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση!
Ζήτω ο ΔΣΕ!
Ζήτω ο ελληνικός λαός!
Όλοι στα όπλα! Όλα για τη νίκη!
Ελεύθερη Ελλάδα, 4 Φεβρουαρίου 1949
Μάρκος Βαφειάδης

Η ΚΕ του ΚΚΕ ενημερώνει τα αδελφά κόμματα για την παραίτηση του στρατηγού Μάρκου Βαφειάδη, στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος να υποβάλει την παραίτησή του επικαλούμενος λόγους υγείας.
16 Αρχειακό Υλικό Συνταγματάρχης ε.α. Γιόζεφ Μιρόφσκι Έβζεν Έρμπαν, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας 27 July 1949 ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, Τσεχοσλοβακία, ελλείψεις Ο συνταγματάρχης Γιόζεφ Μιρόφσκι στην υπηρεσιακή του αναφορά περιγράφει σημαντικές ελλείψεις που κατέγραψε σχετικά με τη φροντίδα Βουλγάρων αντιφασιστών και Ελληνόπουλων που βρισκόταν εγκατεστημένα σε παιδικό σταθμό της λουτρόπολης Κάρλοβυ Βάρυ. Μεταξύ άλλων αναφέρει σημαντικές ελλείψεις στον ρουχισμό, την υπόδηση και τη σίτιση των προσφυγόπουλων.
17 80L-49 Bedřich Geminter, Επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Rudolf Slánský, ΓΓ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 29 August 1949 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ <p>Ο Μπέντρζιχ Γκέμιντερ, επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, ενημερώνει τον Ρούντολφ Σλάνσκι, ΓΓ του κόμματος, για τις προετοιμασίες υποδοχής της πρώτης αποστολής των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.</p>
18 Gem/h 920/49 Μπέντρζιχ Γκέμιντερ, επικεφαλής Διεθνούς Τμήματος της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Ρούντολφ Σλάνσκι, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 20 October 1949 ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

KSČ, ÚV, 100/1, 1945-1989 (Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας – ΚΕ), κ. 63, φακ. 509,

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πράγα 20.10.1949
Gem/h 920/49 Σύντροφο Ρούντολφ Σλάνσκι
Ενταύθα
Αγαπητέ σύντροφε,
Στο συνημμένο σου αποστέλλω την απόφαση της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου τ.ε. Η απόφαση μου επιδόθηκε από τον σύντροφο Ρούσο με την παράκληση να ενημερωθεί η Γραμματεία του Κόμματος για την αλλαγή γραμμής στην πολιτική του ελληνικού κόμματος.
Παράλληλα ο συντρ. Ρούσος μου κοινοποίησε παράκληση της Γραμματείας της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την έκδοση διπλωματικού διαβατηρίου στον συντρ. Πορφυρογένη, προκειμένου να διευκολυνθεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Κυρίως ο σ. Πορφυρογένης αποβλέπει στο να εξέλθει στην Ελβετία και εκεί να αποκαταστήσει επαφές με εκπρόσωπο της ελληνικής αστικής αντιπολίτευσης. Στις ενστάσεις μου ότι οι διεθνείς κανόνες δεν επιτρέπουν την έκδοση διαβατηρίων σε αλλοδαπούς, αντέτεινε ότι στον σ. Πορφυρογένη στέρησαν την ελληνική υπηκοότητα και ότι εξακολουθεί να είναι ενεργός υπουργός της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και πρώην υπουργός της αθηναϊκής κυβέρνησης. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Ελβετία μας παρακαλούν να δώσουμε τη δυνατότητα στον σ. Πορφυρογένη να αποστέλλει υλικά για το ελληνικό κόμμα δια μέσω της τσεχοσλοβάκικης Πρεσβείας στη Βέρνη.
Ο συντρ. Ρούσος με ενημέρωσε ότι πρέπει να διακόψουμε την εφαρμογή του ειδικού σχεδίου. Το ελληνικό κόμμα παρακαλεί ωστόσο να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας στη δουλειά του κόμματος. Στα τέλη του μήνα θα έρθει ο συντρ. Ιωαννίδης με τον οποίο θα συζητήσουμε τις σχετικές λεπτομέρειες.
Τιμή στην εργασία!
Υπογραφή: Γκέμιντερ, στρογγυλή σφραγίδα ΚΚ Τσεχοσλοβακίας

Ο Μπ. Γκέμιντερ επικαλούμενος πληροφορίες που του έδωσε ο Πέτρος Ρούσος ενημερώνει τον ΓΓ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας για την αλλαγή πολιτικής του ΚΚΕ μετά τη λήξη του Εμφυλίου καθώς και για το αίτημα του ΚΚΕ να συνεχιστεί η παροχή υλικής βοήθειας με άλλο τρόπο.
19 Χωρίς αριθμό Βάσος Γεωργίου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ - υπεύθυνος για τη λειτουργία της Σχολής δολιοφθορέων Όλντρζιχ Πάπεζ (Oldřich Papež), στέλεχος του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, επιφορτισμένος με τις "ειδικές αποστολές" 14 February 1950 ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ

Αγαπητέ σύντροφε Πάπεζ, Και οι δύο ομάδες, η ομάδα που ήρθε από την Πολωνία και η ομάδα της Τσεχοσλοβακίας, έφτασαν στον προορισμό τους εντάξει, αφού τήρησαν τους συνωμοτικούς κανόνες. Κανένας από τους μαθητές δεν γνώριζε που πάμε. Στο Κρνοφ ο γραμματέας της Κομματικής Επιτροπής ήθελε να αλλάξει το πρόγραμμα και να μας μαζέψει, όχι στην έδρα του κόμματος αλλά στην Εθνική Επιτροπή (σ.μ.: Δημαρχείο), πράγμα άσχημο, επειδή εκεί μαζεύονται πολλοί Έλληνες, εμείς όμως επιμείναμε και τελικά το πρόγραμμα τηρήθηκε. Χθες βράδυ έφτασε ο διοικητής της Σχολής και ο σύντροφος Πίτνερ. Σήμερα αναμένουμε έξι ινστρούχτορες για τα τεχνικά μαθήματα. Χθες το απόγευμα εκλέχτηκε η κομματική επιτροπή των μαθητών. Προς το παρόν έχουμε 35 μαθητές και περιμένουμε αύριο να φτάσουν άλλοι 7 μαθητές από τη Βουλγαρία. Θα τους περιμένω με τον σ. Ντβόρζακ στο σιδηροδρομικό σταθμό του Γιέσενικ, απ΄ όπου θα τους πάμε στη Σχολή χωρίς να περάσουμε από το Γιέσενικ. Έχουμε εδώ τρεις συντρόφους στο μαγειρείο, έναν μεταφραστή της τσεχικής γλώσσας και έναν της ρωσικής. Γενικά όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν κάποιες μικρές ανεπάρκειες, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά την έναρξη των μαθημάτων. Δώσαμε κατάλογο με όλα τα απαραίτητα. Σήμερα έχω την πρώτη διάλεξη. Οι μαθητές είναι πολύ ικανοποιημένοι και γι αυτό έχω τη χαρά να ευχαριστήσω θερμά την ΚΕ του ΚΚΤσ., το σύντροφο Γκέμιντερ και εσάς προσωπικά. Με συντροφικούς χαιρετισμούς Μ[ικουλοβίτσε] 14.ΙΙ.1950 Βάσος Γεωργίου

Ο Βάσος Γεωργίου ενημερώνει το αρμόδιο για τη λειτουργία της Σχολής δολιοφθορέων στέλεχος του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας για τον αριθμό και την άφιξη των μαθητών, για το ηθικό τους και για τις εντυπώσεις τους από τις εγκαταστάσεις της Σχολής.
20 Αρχειακό Υλικό Βάσος Γεωργίου Όλντρζιχ Πάπεζ, ΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 14 February 1950 ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ, Τσεχοσλοβακία, ΚΚΕ Ο Βάσος Γεωργίου ενημερώνει τον αρμόδιο για τις μυστικές αποστολές της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας Όλντρζιχ Παπέζ αναφορικά με την άφιξη των ελλήνων «σπουδαστών» της Σχολής δολιοφθορέων που επρόκειτο να λειτουργήσει στο Μικουλοβίτσε της Μοραβίας. Επισημαίνεται ότι στον τόπο εκπαίδευσης έφτασαν από διάφορες χώρες 36 σπουδαστές ενώ αναμένονται 7 επιπλέον από Βουλγαρία.
21 Αρχειακό Υλικό Όλντρζιχ Πάπεζ, μέλος της ΚΕ του ΚΚΤ ΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 30 April 1950 ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ, ΚΚΕ, Τσεχοσλοβακία Το στέλεχος του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας ενημερώνει την καθοδήγηση του κόμματος για τη σύσκεψη που είχε με τους Γ. Ιωαννίδη και Βάσο Γεωργίου αναφορικά με τη λειτουργία και το πρόγραμμα της Σχολής των ελλήνων δολιοφθορέων. Εκφράζει ικανοποίηση για την πορεία της εκπαίδευσης και μεταφέρονται προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της.
22 Αρχειακό Υλικό Νίκος Ζαχαριάδης Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 26 August 1950 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΚΕ, ΚΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ <p>Ιδιόχειρη επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη με την οποία παρακαλεί την ηγεσία του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας να προβεί σε ιατρικές εξετάσεις και να χορηγήσει άδεια ξεκούρασης στους μαθητές της Σχολής δολιοφθορέων πριν την ανάληψη δράσης στην Ελλάδα.</p>
23 Αρχειακό Υλικό Κομματική Επιτροπή Τσεχοσλοβακίας του ΚΚΕ ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 15 November 1950 ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, παρακολουθήσεις υπόπτων, Τίτο, Τσεχοσλοβακία Στον τετρασέλιδο κατάλογο συμπεριλαμβάνονται 30 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως εχθρικά στοιχεία ή ως πράκτορες του Τίτο. Ζητείται να απομονωθούν σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να μην επεκταθεί η «διαβρωτική τους δραστηριότητα» ή να παρεμποδιστεί η διαφυγή της με τη συνδρομή της ελληνικής ή της γιουγκοσλαβικής πρεσβείας.
24 Αρχειακό Υλικό Αξιωματικός Αστυνομίας Γ. Κόπαλ Σύνκοβα – ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 28 November 1950 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ύποπτοι, παρακολουθήσεις, Τσεχοσλοβακία Ο τσεχοσλοβάκος αξιωματικός μεταφέρει στην υπεύθυνη εσωτερικής ασφάλειας της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας πληροφορίες για τις επαφές τριών «υπόπτων» ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μεταξύ των οποίων και ένας αξιωματικός του «μοναρχοφασιστικού στρατού» κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κοινότητα Ούπιτσε.
25 Αρχειακό Υλικό στέλεχος Διεθνούς Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΤ Διεθνές Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΤ 06 January 1951 παράνομος μηχανισμός ΚΚΕ, Τσεχοσλοβακία, Βλαντάς, Πορφυρογένης Στέλεχος του Διεθνούς Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΤ ενημερώνει τους προϊσταμένους του για το περιεχόμενο συνεργασίας που είχε με τον Δ. Βλαντά και Μ. Πορφυρογένη αναφορικά με την προετοιμασία παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ. Αναφέρονται οι διαδρομές που θα ακολουθούσαν τα στελέχη που θα κατευθύνονταν προς την Ελλάδα καθώς επίσης οι υποδομές και ο εξοπλισμός που ζητήθηκαν από την τσεχοσλοβάκικη πλευρά.
26 Αρχειακό Υλικό Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας Τσεχοσλοβακίας Γραμματεία της ΚΕ του ΚΚΤ - Σύνκοβα 21 May 1951 ΣΧΟΛΗ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΩΝ, υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, Τσεχοσλοβακία, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία Στην έκθεση ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΤ ότι σύμφωνα με πληροφορίες του συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές Ασφάλειας έλληνας απόφοιτος της Σχολής δολιοφθορέων και κατέδωσε στις ελληνικές υπηρεσίες το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος πήγε με ομάδα άλλων εφτά σαμποτέρ στην Ελλάδα με αποστολή να διακόψει τη σιδηροδρομική επικοινωνία Ελλάδας – Γιουγκοσλαβίας.
27 Αρχειακό Υλικό Κομματική Επιτροπή Τσεχοσλοβακίας του ΚΚΕ Τσεχοσλοβάκικος Ερυθρός Σταυρός 01 January 1952 ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΙΛΙΝΤΕΝ, Τσεχοσλοβακία, Ερυθρός Σταυρός Η Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ Τσεχοσλοβακίας ενημερώνει την ηγεσία του Ερυθρού Σταυρού ότι στις 17 Φεβρουαρίου 1952 θα πραγματοποιηθεί στο Τέχονιν, όπου φιλοξενούνταν οι ανάπηροι και γέροι πολιτικοί πρόσφυγες, η πρώτη προσυνεδριακή διάσκεψη των Σλαβομακεδόνων που ζουν στην Τσεχοσλοβακία. Παρακαλούνται να διευκολύνουν τη σύγκλησή της καθώς και να αποστείλουν αντιπροσωπεία τους.
28 Αρχειακό Υλικό Προεδρείο της 1ης Συνδιάσκεψης των Μακεδόνων – πολιτικών προσφύγων Τσεχοσλοβακίας Κλέμεντ Γκότβαλντ, πρόεδρος της ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 17 February 1952 ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Τσεχοσλοβακία, φιλοξενία, Γκότβαλντ Το προεδρείο της 1ης Συνδιάσκεψης των Μακεδόνων – πολιτικών προσφύγων της Τσεχοσλοβακίας, εξ ονόματος 92 αντιπροσώπων στην πρώτη συνδιάσκεψη της οργάνωσης Ίλιντεν, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο ΚΚ Τσεχοσλοβακίας και τον Κλ. Γκότβαλντ προσωπικά για τη φιλοξενία και τη βοήθεια που παρέχει η Τσεχοσλοβακία στους ανάπηρους, γέρους καθώς και στα παιδιά των Σλαβομακεδόνων.
29 Αρχειακό Υλικό Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ άγνωστος 30 March 1952 εκτέλεση Μπελογιάννη, ΚΚΕ, Πλαστήρας Πρόκειται για τη μετάφραση της ανακοίνωσης που εξέδωσε το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ λίγο μετά την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εκτέλεση έγινε από τους εγκληματίες Πλαστήρα και Βενιζέλο κατόπιν σχετικής απαίτησης του αμερικανού πρέσβη Πιουριφόϊ.
30 Αρχειακό Υλικό ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ άγνωστος 23 April 1952 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΕΑΣ, ελληνικός στρατός, ΚΚΕ Στην ανακοίνωση το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τις αντιδράσεις των στρατιωτών, ναυτών και αεροπόρων που τάσσονται εναντίον της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας. Το ΚΚΕ καλεί τους στρατευμένους να αγωνιστούν εναντίον της αμερικανοκρατίας και για την επικράτηση της ειρήνης και της δημοκρατίας.
31 Αρχειακό Υλικό Μαρίε Τελένοβα, υπεύθυνη ΚΚ Τσεχοσλοβακίας για Έλληνες πρόσφυγες ΚΕ του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας 09 July 1952 ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΙΛΙΝΤΕΝ, ΝΟΦ, Τσεχοσλοβακία Η Μ. Τελένοβα στην τρισέλιδη έκθεσή της παραθέτει το πρόγραμμα και τα κύρια σημεία που συζήτησαν στη σύσκεψή τους 128 στελέχη των Σλαβομακεδόνων της Τσεχοσλοβακίας. Σημειώνει ότι η σύσκεψη ήταν η πρώτη μετά την ιδρυτική διάσκεψη της οργάνωσης ΙΛΙΝΤΕΝ τον Απρίλιο του 1952 στην Πολωνία, στην οποία αποφασίστηκε η αυτοδιάλυση του ΝΟΦ.
CSV