Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείο Αποικιών, και Κοινοπολιτείας, Γραφείου Πρωθυπουργού

Αρχείο: 
Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου
Φάκελος: 

Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείο Αποικιών, και Κοινοπολιτείας, Γραφείου Πρωθυπουργού

Τίτλος εγγράφου: 
Έκθεση του επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Νο. 23 του Συμβουλίου του ΟΕΟΣ προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου
Περίληψη: 
Έκθεση για την οικονομική κατάσταση και τα αναπτυξιακά αιτήματα των τεσσάρων χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, Ισλανδία, Ιρλανδία) που εξετάζει η Ομάδα Εργασίας Νο. 23 σε σχέση με τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν στην Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (“μεγάλη ΕΖΕΣ”). Επισημαίνεται η απόλυτη αδυναμία των τεσσάρων χωρών να μειώσουν τον προστατευτισμό στις οικονομίες τους και να προσχωρήσουν σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Προτείνεται η ένταξή τους με πολιτικά κριτήρια.
Send Date: 
19 July 1957
Place: 
Παρίσι