ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΟΥΓΚΟΦ, 317b, 1, 445

Φάκελος: 

ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΟΥΓΚΟΦ, 317b, 1, 445

Περίληψη: 
Χειρόγραφη δισέλιδη επιστολή γραμμένη σε φύλλο του ξενοδοχείου «Ακροπόλ» της Αθήνας με ημερομηνία 10.2.1947. Απευθύνεται στον Γιούγκοφ από Βούλγαρο με δυσανάγνωστη υπογραφή. Ο συντάκτης ενημερώνει τον Γιούγκοφ για την δραστηριότητα της «Επιτροπής». Πιθανότατα πρόκειται για τη Συμμαχική Επιτροπή Ελέγχου στα Βαλκάνια του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον συντάκτη της επιστολής, ο ίδιος πέτυχε έτσι ώστε η Επιτροπή να δείχνει ευνοϊκότερη προς τις βουλγαρικές θέσεις απορρίπτοντας τις ελληνικές κατηγορίες σε βάρος της Βουλγαρίας. Αυτό φαίνεται να εξοργίζει την ελληνική, «μοναρχοφασιστική», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κυβέρνηση ενώ υπάρχουν και αρνητικά για την Επιτροπή δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο. Σχολιάζεται επίσης η στάση άλλου Βούλγαρου στην Ελλάδα, του κυρίου Κουλίσεφ. Τέλος, εκφράζεται γενικότερα αισιοδοξία για την πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα από την σκοπιά του ΕΑΜ.
Αποστολέας-Συντάκτης: 
Υπογραφή δυσανάγνωστη
Τόπος: 
Αθήνα
Αποδέκτης: 
Γιουγκόφ