Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Fond 575 opis 1 delo 198 Άγνωστος Άγνωστος
2 Fond 17 opis' 128 delo 481 Άγνωστος Π. Μάντσχα
3 Fond 17 opis' 128 delo 481 Άγνωστος Π. Μάντσχα
4 Fond 17 opis' 128 delo 480 Σκαπανέας της μεραρχίας 55/ 676 Α/Α 919 γραφείο πολεμικού ταχυδρομείου Άγνωστος
CSV