Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα 1953-1977: σύμφωνα με τα έγγραφα του Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ

Author(s): 
Abstract: 

Το αρχειακό υλικό προέρχεται από το Κέντρο Φύλαξης Σύγχρονων Εγγράφων των Κρατικών Αρχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αναφέρεται στις σχέσεις ανάμεσα στα Κομμουνιστικά Κόμματα της Σοβιετικής Ένωσης και της Ελλάδας κατά την περίοδο 1953-1977, φωτίζοντας μερικές από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ΚΚΕ. Τα δημοσιευμένα έγγραφα χωρίζονται σε 4 μέρη.

Publisher: 
ΙΜΧΑ
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΒΚ
Year: 
1999