Το μεγάλο άνοιγμα. Χρονικό των ελληνο-αλβανικών σχέσεων στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα.

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μια μελέτη των διακρατικών επαφών Ελλάδας και Αλβανίας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Μελετώνται η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, οι ελληνικές κυβερνητικές αντιπροσωπείες στην Αλβανία και το προσδοκώμενο της δράσης τους, οι επισκέψεις Ελλήνων βουλευτών αλλά και ιδιωτών στην Αλβανία και τέλος οι διμερείς ελληνο-αλβανικές συμφωνίες, οι οποίες υπογράφηκαν.

Publisher: 
Πολύτυπο
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2008