Στη σκιά του Μακεδονικού. Διεθνείς ανακατατάξεις και βαλκανικές αντανακλάσεις: Από τις ελληνογιουγκοσλαβικές συμφωνίες της 18ης Ιουνίου 1959 στην κρίση των σχέσεων Αθήνας-Βελιγραδίου του 1960-62

Author(s): 
Abstract: 

Ο συγγραφέας συναρτά τις διαβαλκανικές σχέσεις με τις εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Περιγράφει κατά πόσο επιδρούν τα ψυχροπολεμικά επεισόδια στην πολιτική των βαλκανικών κρατών και κυρίως της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Παράλληλα, το πρωτογενές αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε παρέχει τη δυνατότητα για την αποκρυστάλλωση της γιουγκοσλαβικής πολιτικής σε ζητήματα όπως το Μακεδονικό και το Κυπριακό. Το κείμενο συνοδεύεται από παράρτημα δέκα επιλεγμένων εγγράφων από το Αρχείο του Τίτο.

Publisher: 
Επίκεντρο
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΑΛ
Year: 
2007