Δύο φίλοι λαοί

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για συλλογή κειμένων και παρεμβάσεων του κομμουνιστή ηγέτη της Αλβανίας σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Εργαλείο της προσέγγισής του αποτελεί η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και οι πολιτικές που ακολούθησε απέναντί της. Ζητούμενο αποτέλεσαν οι διακρατικές σχέσεις, ιδιαίτερα την περίοδο "απομόνωσης" της Αλβανίας, απέναντι στις κομμουνιστικές συμμάχους της.

Publisher: 
Πλανήτης
City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
1985