Γεωργίου Παγωμένου: το ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας, Ιανουάριος-Νοέμβριος 1953

Short Title: 
Μεσόγειος
Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την έκδοση του ημερολογίου ενός Έλληνα στρατιώτη, του Γεωργίου Παγωμένου, που πολέμησε στον πόλεμο της Κορέας. Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμα μια εκτενή εισαγωγή, η οποία αναλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Y
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2004