Η αγγλοαμερικανική πολιτική και το ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949

Short Title: 
Παρατηρητής
Author(s): 
Abstract: 

Στόχος της μελέτης είναι να τοποθετήσει ιστορικά τις προσπάθειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την εξάπλωση της επιρροής τους στην Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας από τις δυνάμεις Κατοχής του Άξονα και έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ασχολείται πρωταρχικά με την ανάλυση της βρετανικής πολιτικής και τη μεταπολεμική διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, ερευνά τις εσωτερικές εξελίξεις, την πολιτική του ΚΚΕ και τη στάση των βαλκανικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της Ελλάδας.

City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1984