Κωνσταντίνος Καραμανλής, 1907-1998: μια πολιτική βιογραφία

Short Title: 
Ίκαρος
Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την πολιτική βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική προσέγγιση και ανάδειξη της προσωπικότητας του Μακεδόνα πολιτικού, καθώς και του έργου που επιτέλεσε ως υπουργός, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2012