Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981

Short Title: 
Εστία
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο εξετάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις γειτονικές της χώρες, την ενσωμάτωση της Ελλάδας στους δυτικούς θεσμούς, το κυπριακό ζήτημα, την επίδραση των βαθύτερων δυνάμεων και τον ρόλο της προσωπικότητας στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ
Year: 
2002