Ιστορία της Οργανώσεως του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954

Short Title: 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
Abstract: 

Το βιβλίο αποτελεί μια γενική εξιστόρηση της οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 έως το 1954. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι θεσμικές και άλλες εξελίξεις στην οργάνωση του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσης περιόδου.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1957