1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία

Short Title: 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
Abstract: 

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2000 με θέμα τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου (1949) έως την επιβολή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών. Οι μελέτες αναλύουν διάφορες πτυχές της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου.

City: 
Αθήνα
Ed: 
Υ
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
2002