Απρόθυμος ηγεμόνας. Αμερικανική διπλωματία και η ελληνική πολιτική κρίση (1961-1967)

Abstract: 

Η συμβολή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρενέβησαν στις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις από την κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα (1961) έως την επιβολή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι λόγω της ισχυρής επιρροής που είχαν ασκήσει οι ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1940, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διαδραματίσει αποφασιστικότερο ρόλο παρεμβαίνοντας προκειμένου να άρει το ελληνικό πολιτικό αδιέξοδο. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρέμειναν έως το τέλος απρόθυμοι να παρέμβουν. Αντίθετα, παρότρυναν τους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν συμβιβαστική λύση και προειδοποίησαν επανειλημμένα ότι ήταν αντίθετοι προς εξωσυνταγματικές ενέργειες. Κατά συνέπεια, ο συγγραφέας απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν στην πολιτική κρίση της περιόδου 1961-1967 και σχεδίασαν τη βάναυση έκβασή της μέσω της επιβολής της δικτατορίας των Συνταγματαρχών.

Pages: 
43-67
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία

Publisher: 
Παπαζήσης
Year: 
2009
Ed: 
Υ
Own: 
ΑΚ