Οικονομική πολιτική και πολιτική παράδοση: 1955-1963

Abstract: 

Το κείμενο εξετάζει την αλληλεπίδραση της οικονομικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή με την πολιτική ζωή της Ελλάδας κατά το διάστημα 1955-1963. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, παρότι κατά την υπό εξέταση ασκήθηκε μια οικονομική πολιτική ανάπτυξης, σημαντικοί πολιτικοί θεσμοί ή συνήθειες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι. Λόγου χάρη, το πελατειακό σύστημα-δίκτυα πατρωνίας, οι παλιές ιδεολογικές διαιρέσεις, ο παρακρατικός μηχανισμός διατηρήθηκαν. Η απόπειρα προώθησης και του πολιτικού εκσυγχρονισμού το 1962-63 απέτυχε, και η αστάθεια που προκαλείτο από το μίγμα ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και παραδοσιακών πολιτικών θεσμών κλιμακώθηκε έως το 1967.

Pages: 
98-114
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα: διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 (Vol. 1)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2007
Ed: 
Υ
Own: 
ΔΧ