Πτυχές της “καραμανλικής στρατηγικής” ως προς τη Δύση: η επίσκεψη στο Λονδίνο, Φεβρουάριος 1961

Πτυχές της “καραμανλικής στρατηγικής” ως προς τη Δύση: η επίσκεψη στο Λονδίνο, Φεβρουάριος 1961

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο αναλύει πτυχές της στρατηγικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως προς τη Δύση με αφορμή την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Λονδίνο, το Φεβρουάριο του 1961. Σύμφωνα με το συγγραφέα, οι πρωτοβουλίες του Καραμανλή στη βρετανική πρωτεύουσα αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές της στρατηγικής του ως προς τον δυτικό κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Καραμανλής πίστευε ότι, προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματωθεί οργανικά στη Δύση, έπρεπε να διατηρεί φιλικές σχέσεις με όλα ανεξαιρέτως τα κράτη του δυτικού κόσμου, ακόμα και με εκείνα με τα οποία είχε σημαντικές διαφωνίες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Επιπλέον, η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ δεν έπρεπε να αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη εξίσου στενών σχέσεων με τα κράτη εκείνα που είχαν υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση ως προς την οργάνωση της Ευρώπης. Τέλος, η διευθέτηση των οικονομικών διαφορών και των εκκρεμοτήτων της Ελλάδας με τις χώρες του δυτικού κόσμου αποτελούσε το απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης στους δυτικοευρωπαϊκούς θεσμούς.

Pages: 
103-115
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα: διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, 5-9 Ιουνίου 2007 (Vol. 2)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2008
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ