Η αντισταυροφορική εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή και ο Ψυχρος Πόλεμος, 1955-1963

Η αντισταυροφορική εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή και ο Ψυχρος Πόλεμος, 1955-1963

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο επιχειρεί μια αποτίμηση των παραγόντων που επηρέασαν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την πρώτη περίοδο της πρωθυπουργίας του (1955-1963). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι παρά την ιδεολογική πόλωση που χαρακτήριζε τις διεθνείς σχέσεις κατά την ψυχροπολεμική περίοδο, ο Καραμανλής ουδέποτε παρασύρθηκε από τον έντονο αντικομουνισμό ο οποίος κυριαρχούσε στις χώρες του δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καραμανλικής εξωτερικής πολιτικής έπαιξαν η γεωγραφία, οι ιστορικές αναφορές και η οικονομική ανάπτυξη και όχι ο ιδεολογικός παράγοντας.

Pages: 
71-88
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα (Συνέδριο, Ζάππειο, Αθήνα, Ιούνιος 2007) (Vol. 2)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2008
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ