Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη, και το ελληνικό ζήτημα, 1946-1952

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη, και το ελληνικό ζήτημα, 1946-1952

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο μελετά τη στάση των ΗΠΑ έναντι του ελληνικού ζητήματος στον ΟΗΕ από το 1946 έως το 1952. Ο συγγραφέας εξετάζει τις συνέπειες της ανάμειξης των Ηνωμένων Εθνών στην αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η χρησιμοποίηση του ΟΗΕ από την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον επηρέαζε την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Επίσης, το άρθρο διερευνά τις συνέπειες που είχε για την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων η ανάμιξη των ΗΠΑ στο ελληνικό ζήτημα.

Pages: 
487-527
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950: ένα έθνος σε κρίση

Publisher: 
Θεμέλιο
Year: 
1984
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ