Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946: προοίμιο του Εμφυλίου Πολέμου

Abstract: 

Το άρθρο μελετά τις βουλευτικές εκλογές και το δημοψήφισμα για το πολιτειακό ζήτημα που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου 1946 αντίστοιχα. Βασική θέση του συγγραφέα είναι ότι οι εκλογές και το δημοψήφισμα αποτέλεσαν την τελευταία χαμένη ευκαιρία για την ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής και ότι συνέβαλαν στην έκρηξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου του 1946-1949. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο περιγράφει το πολιτικό κλίμα στο οποίο διεξήχθησαν οι δυο αναμετρήσεις και αναλύει τις ευθύνες των κομμάτων και των Μεγάλων Δυνάμεων για την έναρξη των συγκρούσεων.

Pages: 
307-340
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-1950: ένα έθνος σε κρίση

Publisher: 
Θεμέλιο
Year: 
1984
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ