Μετά τα Δεκεμβριανά

Abstract: 

Το κεφάλαιο αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945 έως το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 1946 και επισφράγισε την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄. Εξετάζονται η ατελής εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας της Βάρκιζας και η εξαπόλυση της λευκής τρομοκρατίας εναντίον μελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, η κυβερνητική αστάθεια, η ανακίνηση του πολιτειακού ζητήματος, η πολιτική του ΚΚΕ, η πορεία προς τις εκλογές της 31 Μαρτίου 1946 από τις οποίες απείχε η Αριστερά, καθώς και η διολίσθηση στον Εμφύλιο και η πορεία προς την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄.

Pages: 
199-218
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000 (Vol. 8)

Publisher: 
Ελληνικά Γράμματα
Year: 
2003
Ed: 
Υ
Own: 
ΔΧ