Η διεθνής θέση της Ελλάδας, 1955-1967

Abstract: 

Το άρθρο αυτό μελετά την ελληνική εξωτερική πολιτική από την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία έως τις παραμονές του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναλύει τις πρωτοβουλίες των ελληνικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας της χώρας, τις σχέσεις των Αθηνών με τις χώρες του δυτικού και του ανατολικού συνασπισμού, καθώς και τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ.

Pages: 
247-265
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ'

Publisher: 
Εκδοτική Αθηνών
Year: 
2000
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ