Μετά τον εμφύλιο: η περίοδος των κυβερνήσεων συνεργασίας

Abstract: 

Το άρθρο μελετά την πολιτική δράση του Σοφοκλή Βενιζέλου κατά τα έτη 1950-1952, όταν ο Σοφοκλής Βενιζέλου διετέλεσε πρωθυπουργός ή/και υπουργός των Εξωτερικών των κυβερνήσεων συνεργασίας της ΕΠΕΚ και του Κόμματος Φιλελευθέρων.

Pages: 
87-109
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή

Publisher: 
Μουσείο Μπενάκη
Year: 
2009
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ