Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, 1949-1955: σε αναζήτηση ασφάλειας

Abstract: 

Το άρθρο αυτό μελετά την ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία. Ο συγγραφέας αναλύει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της επόμενης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ασφάλειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο αναλύει τις σχέσεις των Αθηνών με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τις γειτονικές της χώρες, την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της στο Βαλκανικό Σύμφωνο.

Pages: 
237-247
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ'

Publisher: 
Εκδοτική Αθηνών
Year: 
2000
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ