Η κατοχύρωση της ασφάλειας

Abstract: 

Το άρθρο επιχειρεί μια συνολική παρουσίαση της πολιτικής των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ζήτημα της βορειοελλαδικής ασφάλειας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ως προς την αντίληψη της απειλής, στη μεταπολεμική εποχή και στο ζήτημα της βορειοελλαδικής ασφάλειας συνέκλιναν δύο ευρύτερες ιστορικές διεργασίες: ο Ψυχρός Πόλεμος, όσο και οι βεβαρημένες μνήμες των βαλκανικών αντιπαλοτήτων από το πρώτο μισό του αιώνα.

Pages: 
99-119
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα

Publisher: 
Πατάκης
Year: 
2006
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ