Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947

Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο αυτό μελετά τις πρωτοβουλίες των ελληνικών κυβερνήσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας από την Απελευθέρωση έως την εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν. Ο συγγραφέας αναλύει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, την οικονομική μεταρρύθμιση που προσπάθησε να εφαρμόσει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος και τα αίτια της αποτυχίας της, καθώς και τη στάση της Βρετανίας έναντι των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Pages: 
29-45
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-19491

Publisher: 
Ολκός
Year: 
1992
Ed: 
Y
Own: 
ΜΚ