Η πρώτη φάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος της Ελλάδας: η Σύνδεση με την ΕΟΚ

Η πρώτη φάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος της Ελλάδας: η Σύνδεση με την ΕΟΚ

Λέξεις: 
Abstract: 

Το άρθρο μελετά την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως και την υπογραφή της συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι λόγοι τόσο πολιτικοί όσο και οικονομικοί επέβαλαν στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή την επιλογή της προσχώρησης στην ΕΟΚ και όχι στην ΕΖΕΣ. Αν και οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ ήταν δυσχερείς, ο συγγραφέας καταλήγει ότι οι όροι της τελικής συμφωνίας ήταν ιδιαίτερα προνομιακοί για την ελληνική πλευρά.

Pages: 
116-127
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα (Συνέδριο, Ζάππειο, Αθήνα, Ιούνιος 2007) (Vol. 2)

Publisher: 
Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Year: 
2008
Ed: 
Υ
Own: 
ΜΚ