Ο στρατός στην πολιτική μετά τον πόλεμο

Ο στρατός στην πολιτική μετά τον πόλεμο

Λέξεις: 
Abstract: 

Η συμβολή αναλύει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι ένοπλες δυνάμεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τη λήξη του Β’ ΠΠ έως την περίοδο της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν υπήρξαν φορείς εκσυγχρονιστικών ιδεών και ο ρόλος τους περιορίστηκε στην πρόκληση πολιτικών αναταραχών, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.

Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Η Ελλάδα σε εξέλιξη

Publisher: 
Εξάντας
Year: 
1986
Own: 
ΑΚ