Το Σχέδιο Μάρσαλ και η διαμόρφωση της μεταπολεμικής Δυτικής Ευρώπης

Το Σχέδιο Μάρσαλ και η διαμόρφωση της μεταπολεμικής Δυτικής Ευρώπης

Λέξεις: 
Abstract: 

Ο συγγραφέας εστιάζει στην πολυδιάστατη σημασία που είχε η εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ για την οικονομική και πολιτική εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης. Το Σχέδιο Μάρσαλ δεν υπήρξε μόνο μια αμερικανική πρωτοβουλία τεράστιας σημασίας που προκάλεσε μια ανάλογη σοβιετική αντίδραση. Αντιθέτως ως αναπτυξιακό πρόβλημα με προφανείς πολιτικές διαστάσεις αφορούσε μια πλειάδα χωρών με διαφορετική ιστορία και διαφορετικές προτεραιότητες. Οι ΗΠΑ κατά τον συγγραφέα δεν στόχευσαν στη δημιουργία μιας νέου τύπου αμερικανικής αυτοκρατορίας, αλλά στην ενίσχυση της ικανότητας των Δυτικοευρωπαίων να αντισταθούν στον κομμουνισμό.

Pages: 
117-135
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης

Year: 
2011
Ed: 
Υ
Own: 
ΕΠ