Η άφιξη της Σοβιετικής Στρατιωτικής αποστολής τον Ιούλιο του 1944

Η άφιξη της Σοβιετικής Στρατιωτικής αποστολής τον Ιούλιο του 1944

Λέξεις: 
Abstract: 

Στο άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε η Σοβιετική Στρατιωτική Αποστολή η οποία έφτασε στην κατεχόμενη Ελλάδα τον Ιούλιο του 1944, στην μετέπειτα πολιτική του ΚΚΕ. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται να ερμηνευθεί η πολιτική του ΚΚΕ στο διάστημα που μεσολάβησε από τη συνάντηση του Λιβάνου μέχρι και την Απελευθέρωση λαμβάνοντας υπόψη τις επαφές των Ελλήνων Κομμουνιστών με τη Σοβιετική Στρατιωτική αποστολή.

Pages: 
563-597
Author(s): 
Publication: 
Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση
City: 
Αθήνα
Publisher: 
Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ
Year: 
1989
Producer: 
Ed: 
Υ
Own: 
ΕΠ