Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 520, υποφάκελος «Ελλάδα ½, Εσωτερική Πολιτική». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
2 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 5, υποφάκελος «Πολιτικές σχέσεις». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ιταλικό υπουργείο Άμυνας-Ναυτιλίας
3 Archivio Storico dell’Arma dei Carabinieri (ASAC), II Guerra Mondiale, φάκελος 17/5, «Colonna Gamucci, Carabinieri φονευθέντες από τους Αλβανούς και τους Έλληνες μετά την 8η Σεπτεμβρίου». Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας, Υπηρεσία Προσωπικού Italo Nùzzolo, αξιωματικός των Carabinieri στο Μιλάνο
CSV