Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 588, υποφάκελος Grecia 1/6/Α, «Ελλάδα-Ιταλία». Adolfo Alessandrini Vittorio Zoppi
2 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 14, υποφάκελος «Ελλάδα-Ιταλία». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Francesco di Cellere
3 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1944-1947, φάκελος 3196, υποφάκελος 10474/12, «Κέντρο Περισυλλογής Προσφύγων της Cinecittà». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Enzo Minestrini
4 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 1, «Ελληνοϊταλικές σχέσεις-το γενικό σχήμα». Alcide De Gasperi Renato Prunas
5 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1944-1947, φάκελος 3537, υποφάκελος 53454, «Αιγαίο – Μήνυμα των Ιταλών υπογεγραμμένο από τον μηχανικό Antonio Macchi». Ferruccio Parri Antonio Macchi, πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας των συμφερόντων των Ιταλών στα Δωδεκάνησα.
6 PO/57/142 07 Φεβρουάριος 1957
CSV