Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα
2 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 520, υποφάκελος «Ελλάδα ½, Εσωτερική Πολιτική». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
3 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Ambasciata d’Italia – Londra (1861-1950), φάκελος 1405, υποφάκελος «Ελλάδα – ελληνοϊταλικές σχέσεις». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 8. Antonio Segni Ιταλική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ
5 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 587, υποφάκελος Grecia 1/2, «Εσωτερική Πολιτική». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Michele Lanza
6 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 520, υποφάκελος «Ελλάδα ½, Εσωτερική Πολιτική». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
7 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 521, υποφάκελος «Ελλάδα 1/7, Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
8 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 587, υποφάκελος Grecia 1/2, «Εσωτερική Πολιτική». Alcide De Gasperi Adolfo Alessandrini
9 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα
10 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 11, υποφάκελος 1, «Πολιτικές Σχέσεις». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Sidney Prina Ricotti
11 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 11, υποφάκελος 1, «Πολιτικές Σχέσεις». Carlo Sforza Sidney Prina Ricotti
12 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 11, υποφάκελος 1, «Πολιτικές Σχέσεις». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Sidney Prina Ricotti
13 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 14, υποφάκελος «Ελλάδα-Ιταλία». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Francesco di Cellere
14 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 1, υποφάκελος 1, «Πολιτικές σχέσεις». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Demetrio De Santo
15 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945, 1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 1, «Ελληνοϊταλικές σχέσεις-το γενικό σχήμα». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Διεύθυνση Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών - 4ο Γραφείο
16 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Ambasciata d’Italia – Londra (1861-1950), φάκελος 1275, υποφάκελος «Α1, Ελλάδα, Διάφορα». Ιταλική πρεσβεία Λονδίνου – Παρισίων – Ουάσινγκτον – Άγκυρας, ιταλική διπλωματική αποστολή Σόφιας – Βουκουρεστίου Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
CSV