Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Amintore Fanfani Κωνσταντίνος Καραμανλής
2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 25, υποφάκελος 42448, Συνάντηση των Αρχηγών των 6 χωρών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Παρίσι, 10-11 Φεβρουαρίου 1961». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών
3 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Amintore Fanfani Paul-Henry Spaak
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Εσωτερικό έγγραφο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών
5 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Paul-Henry Spaak Amintore Fanfani
6 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Διπλωματικός Σύμβουλος Εξωτερικών Υποθέσεων Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
7 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
CSV