Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Paul-Henry Spaak Amintore Fanfani
2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Διπλωματικός Σύμβουλος Εξωτερικών Υποθέσεων Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
3 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Amintore Fanfani Κωνσταντίνος Καραμανλής
5 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 25, υποφάκελος 42448, Συνάντηση των Αρχηγών των 6 χωρών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Παρίσι, 10-11 Φεβρουαρίου 1961». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών
6 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Amintore Fanfani Paul-Henry Spaak
7 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Εσωτερικό έγγραφο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών
CSV