Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1948-1950, φάκελος 3839, υποφάκελος 14517/5. Νομικό Γραφείο του Γραφείου του Ιταλού πρωθυπουργού υπουργείο Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Σιδηροδρόμων
2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1944-1947, φάκελος 3196, υποφάκελος 10474/12, «Κέντρο Περισυλλογής Προσφύγων της Cinecittà». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Enzo Minestrini
3 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 1, υποφάκελος 1, «Πολιτικές σχέσεις». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Demetrio De Santo
4 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 2, «Τράπεζες». Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ελβετική πρεσβεία στην Αθήνα
CSV