Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 KMF 18, 893/11 Ιωαννίδης Ζαχαριάδης
2 KMF 18, 893/11 Ζαχαριάδης Ιωαννίδης
3 Fond 1, opis 7, a.e. 676 Zdanov Dimitrov
4 Fond 1, opis 7, a.e. 679 Dimitrov Ζαχαριάδης
5 Fond 1, opis 7, a.e. 775 Filipov (αδιευκρίνιστο ψευδώνυμο) Cervenkov
6 Fond 82 opis' 2 delo 1186 Άγνωστος Πονομαρέβ
7 Fond 82 opis' 2 delo 1186 Άγνωστος Άγνωστος
8 Fond 82 opis' 2 delo 1191 Άγνωστος Άγνωστος
9 Fond 17 opis' 128 delo 477 Άγνωστος Τμήμα διαφώτισης του αρχηγείου του ΔΣΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
10 Fond 17 opis' 128 delo 477 Άγνωστος Τμήμα διαφώτισης του αρχηγείου του ΔΣΕ 13 Ιανουάριος 1947
CSV