Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 280 Βρετανική πρεσβεία στην Ελλάδα Ε. Βevin, υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας
2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα
3 M.O.L. 288/ 32 άγνωστος άγνωστος 01 Ιανουάριος 1963
CSV