Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 171, υποφάκελος «Ιταλοί εγκληματίες πολέμου – γενικό μέρος». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και ιταλικό υπουργείο Άμυνας – επιτροπή έρευνας για τα ιταλικά εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με ορισμένα κράτη Gastone Guidotti
2 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 171, υποφάκελος «Ιταλοί εγκληματίες πολέμου – γενικό μέρος». Germano Castellani Francesco Macchi Di Cellere
3 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 14, υποφάκελος «Ελλάδα-Ιταλία». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Francesco di Cellere
4 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 7, υποφάκελος Grecia 1, «Σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας». Carlo Sforza Gastone Guidotti
5 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 7, υποφάκελος Grecia 1, «Σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας». Carlo Sforza Alberto Tarchiani
6 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 5, υποφάκελος «Πολιτικές σχέσεις». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ιταλικό υπουργείο Άμυνας-Ναυτιλίας
7 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 7, υποφάκελος Grecia 1, «Σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Gastone Guidotti
8 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945, 1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 1, «Ελληνοϊταλικές σχέσεις-το γενικό σχήμα». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Διεύθυνση Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών - 4ο Γραφείο
9 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 1, «Ελληνοϊταλικές σχέσεις-το γενικό σχήμα». Alcide De Gasperi Renato Prunas
10 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1931-1945/Grecia, φάκελος 28, υποφάκελος 1, «Βίαιες ενέργειες Ελλήνων στην Ελλάδα». Γενικό Επιτελείο Στρατού και Ιταλικές Μυστικές Υπηρεσίες Renato Prunas
CSV