Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 DAMSPS, PA, god. 1955, f-22, d- 2 Γιουγκοσλαβικό ΥΠΕΞ Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΛΔΜ
CSV