Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 DAMSPS, PA, god. 1957, f-32, d- 13 Γιουγκοσλαβικό ΥΠΕΞ Γιουγκοσλαβική πρεσβεία στην Αθήνα
CSV