Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Fond 1, opis 7, a.e. 1319 Stalin Dimitrov
2 Fond 1, opis 7, a.e. 1329 Molotov ή Stalin Dimitrov
3 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Cervenkov Dimitrov
4 Fond 1, opis 7, a.e. 989 Dimitrov Cervenkov
5 Fond 1, opis 7, a.e. 1028 Dimitrov Ιωαννίδης
6 KMF 18, 893/1 Dimitrov Ζαχαριάδης
7 Fond 1, opis 7, a.e. 676 Cervenkov Ιωαννίδης
8 Fond 1, opis 7, a.e. 676 Zdanov Dimitrov
9 Fond 1, opis 7, a.e. 870
10 Fond 1, opis 7, a.e. 775 Filipov (αδιευκρίνιστο ψευδώνυμο) Cervenkov
CSV