Αρχειακό Υλικό

Τίτλος Συγγραφέας (-είς) Αποδέκτης Αποστολέας Ημερομηνία Αποστολής Publication Publisher Λέξεις - Κλειδιά
1 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, Φάκελος 26, υποφάκελος 20, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ιταλική Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Εσωτερικό έγγραφο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών
2 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
3 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Διπλωματική Υπηρεσία της Γραμματείας του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία
4 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου άγνωστος
5 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri 1951-1954, φάκελος 4560, υποφάκελος 25625. Γραμματεία του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
6 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 520, υποφάκελος «Ελλάδα 1/5, Ελλάδα-Βουλγαρία». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
7 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1951-1957, φάκελος 521, υποφάκελος 34, «Ελλάδα. Τύπος και δημοσιογράφοι». Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Adolfo Alessandrini
8 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 14, υποφάκελος «Ελλάδα-Ιταλία». ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών Francesco di Cellere
9 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Diplomatico, φάκελος 19, υποφάκελος 51, «Τα ορυχεία της Λοκρίδας». Διπλωματική Υπηρεσία της Γραμματείας του Προέδρου του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία
10 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Affari Politici 1946-1950/Grecia, φάκελος 1, υποφάκελος 2, «Ελληνοϊταλικές σχέσεις – γενικό μέρος». ιταλική αντιπροσωπεία Αθήνας ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών
CSV