189/26/48

Τίτλος εγγράφου: 
"Έκθεση"
Περίληψη: 
<p>Έκθεση από 13 Μαρτίου 1948 αναφορικά με την "προκλητική προπαγάνδα" στρατολόγησης Πολωνών εθελοντών στο ΔΣΕ, που βασίζεται σε αναφορές και ανακρίσεις που συγκέντρωσε το Πολωνικό Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας. Σύμφωνα με την έκθεση, στα εδάφη της νομαρχίας του Poznań, η προπαγάνδα επικρατούσε κυρίως στους κύκλους της νεολαίας των ZWM (Αγωνιστική Ένωση Νέων) και OM TUR (Οργάνωσης Νεολαίας του Συνδέσμου του Εργατικού Πανεπιστημίου) και του PPR (Πολωνικού Εργατικού Κόμματος). Oι εθελοντές παρακινούνταν κυρίως από ιδεολογικά και δημοκρατικά κίνητρα και επιθυμούσαν να ενταχθούν στο στρατό του στρατηγού Μάρκου προασπιζόμενοι τη δημοκρατική Ελλάδα και αντιτιθέμενοι στην "άγρια τρομοκρατία της μοναρχικής κυβέρνησης της Ελλάδας". Στην έκθεση περιγράφονται συγκεκριμένες προσπάθειες στρατολόγησης, επισημαίνονται τα χρηματικά κίνητρα που παρακινούν κυρίως τους άπορους εργάτες να στηρίξουν το ΔΣΕ και αναφέρονται οι συνήθεις μέθοδοι στρατολόγησης.</p>
Ημερομηνία Αποστολής: 
13 March 1948
Αποστολέας-Συντάκτης: 
[Πολωνική] Νομαρχιακή Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας στο Poznań, Τμήμα Ε'
Τόπος: 
Poznań
Αποδέκτης: 
Πολωνικό Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ε' [Κοινωνικών και Πολιτικών Υποθέσεων]
Χώρα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
Οπτικό Υλικό: